Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH HARMONY MARINE SOLUTIONS

CTY TNHH HARMONY MARINE SOLUTIONS

HM SOLUTIONS CO., LTD

28B Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

https://hmsvietnam.vn

0903-644426

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023