Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH HÀNG HẢI LONG KHANG

CTY TNHH HÀNG HẢI LONG KHANG

LK SHIPPING CO., LTD

14A Song Da Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC

http://lkshipping.com

028-38 488 030

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021