Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GLOBALTRANS VIỆT NAM

CTY TNHH GLOBALTRANS VIỆT NAM

GLOBALTRANS VINA COM., LTD

324 Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

T?ng 4, s? 13 D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i

http://globaltransvina.com

09111 26779

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022