Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TOÀN CẦU HELLMANN (VN)

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TOÀN CẦU HELLMANN (VN)

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS CO., LTD

Số 30 Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

No 30 Phan Thuc Duyen Str., Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.hellmann.net

84-028-39487186

84-028-39487185

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2011