Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI PND

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI PND

PND TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD

Số 24A tổ dân phố 15, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng

http://pnd-logistics.com

0387-556 992

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022