Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI CƠ HỘI & THÁCH THỨC

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI CƠ HỘI & THÁCH THỨC

CNC LOGISTICS CO., LTD

Số 14A Phan Văn Suu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 14A Phan Van Suu Str., Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.cncvnlogistics.com

84-028-38115028

84-028-38115029

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016