Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN XANH

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN XANH

GREEN SEA

3/1/47 Phương Lưu, Đông Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam.

http://greensea.vn

0939-187986

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022