Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẠI BÀNG XANH

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẠI BÀNG XANH

GREEN EAGLE TRANSPORT CO LTD

Lô C12, Lê Đình Lý, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

https://green-eagle.com.vn/en/home/

0987-352 531

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022