Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN TOÀN CẦU PENGUIN

CTY TNHH GIAO NHẬN TOÀN CẦU PENGUIN

PENGUIN GLOBAL LOGISTICS

Lầu 4 toà nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1, TPHCM

https://penguinvn.com

0903-677 877

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022