Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

CTY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

ASIA DRAGON CO., LTD

No 337 Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh District, HCMC

3rd Floor, Nguyen Lam Tower, Duong Ba Trac Street, Ward 1, District 8, HCMC

https://asiadragonvn.com

028-7802 2828

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020