Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN NĂM SAO VÀNG

CTY TNHH GIAO NHẬN NĂM SAO VÀNG

FGS LOGISTICS

2nd Floor, 111 Dien Bien Phu Street, Dakao Ward, District 01, HCMC

www.fgslogistics.com

028-39106300

028-39106301

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018