Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN DƯƠNG MINH TOÀN CẦU

CTY TNHH GIAO NHẬN DƯƠNG MINH TOÀN CẦU

DMG CO., LTD

Tầng 4, Toà nhà Biển Đông, Số 84-86 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

4th Floor, Bien Dong Building, No 84-86 Nguyen Truong To Str., Ward 12, Distrist 4, Ho Chi Minh City

www.dmglogisticsvn.com

84-028-38253204

84-028-38253178

Hội viên chính thức