Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN ĐẠI DƯƠNG TOÀN CẦU

CTY TNHH GIAO NHẬN ĐẠI DƯƠNG TOÀN CẦU

GO LOGISTICS CO., LTD

Số 134/1 CMT8, P.10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

No 134/1 CMT8 Str., Ward 10, District 3, Ho Chi Minh City

www.globalocean.com.vn

84-028-39315871

84-028-39315872

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2011