Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIẢI PHÁP TỔNG THỂ LOGISTICS

CTY TNHH GIẢI PHÁP TỔNG THỂ LOGISTICS

TSL

No 2 Phan Van Dang Street, Thanh My Loi, District 2, HCMC

https://tslogisticz.com/en/home/

028-225 08307

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020