Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GEBRUDER WEISS

CTY TNHH GEBRUDER WEISS

GEBRUDER WEISS CO., LTD

Tòa nhà HD Tầng 9, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

9th Floor HD Building, 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai Str., District 1, Ho Chi Minh City

www.gw-world.com

84-028-38225430

84-028-38225450

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017