Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH FASA PIL LOGISTICS

CTY TNHH FASA PIL LOGISTICS

FASA PIL LOGISTICS

161-163 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

www.pillogistics.com

028 3821 8018

+84 28 3821 6886

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019