Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

CTY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

EIMSKIP VIETNAM CO., LTD

96 Cao Thắng, phường 4, Quận 3, TPHCM

https://eimskip.vn

091-922 6984

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2023