Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DNL SHIPPING CORPORATION

CTY TNHH DNL SHIPPING CORPORATION

DNL SHIPPING CORPORATION COMPANY LIMITED

1C HỒ BÁ PHẤN, P. PHƯỚC LONG A, TP THỦ ĐỨC, TP.HCM

http://mitakimex.com

028-35350858

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021