Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

CTY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Vestal Shipping Services Co., Ltd

60 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, HCM

http://vestalshipping.com

0913-792 345

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022