Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC F&F

CTY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC F&F

F&F MULTIMODAL TRANSPORTSERVICES CO., LTD

Tổ 26, Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

https://fftrans.vn

093-662 0666

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022