Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN SUNWAY

CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN SUNWAY

SUNWAY LOGISTICS

Số 121 Xuân Quỳnh, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

https://sunwaylogistics.vn

0974-855 333

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022