Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

CTY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

TAN NAM CHINH CO., LTD

Tầng 9, Toà nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

9th Floor, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan Str., District 1, Ho Chi Minh city

www.tannamchinh.com

84-028-54104106

84-028-39252219

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016