Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ SRVC FREIGHT VIỆT NAM

CTY TNHH DỊCH VỤ SRVC FREIGHT VIỆT NAM

SRVC FREIGHT VIETNAM SERVICE CO., LTD

18h Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

https://www.srv-cambodia.com/

0937-308 603

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021