Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VU HÀNG HÓA PHIM CHÍNH

CTY TNHH DỊCH VU HÀNG HÓA PHIM CHÍNH

SUPER CARGO SERVICE CO., LTD

Tầng 4, 3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

4th Floor, 3G Pho Quang Str., Ward2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.supercargosevice.com

84-028-38440252

84-028-38440337

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2012