Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI

SHUTTLE CARGO SERVICES CO., LTD

Số 351/31 số Nơ Trang, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

No 351/31 No Trang long Str., Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.shuttlecargo.com.vn

84-028-54452260

84-028-54452271

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2012