Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐA PHƯƠNG

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐA PHƯƠNG

DA PHUONG SHIPPING SERVICES COMPANY LIMITED

27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

https://www.dnpshipping.com

082-552 6777

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023