Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀ THIÊN

CTY TNHH DỊCH VỤ HÀ THIÊN

GALAXY EXPRESS CO., LTD

Tầng 3A, 39 Hai Bà Trưng, ​​Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3A Floor, 39 Hai Ba Trung Str., District 1, Ho Chi Minh City

www.hathiengalaxy.com

84-028-38248237

84-028-8258947

Hội viên chính thức