Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN THẾ KỶ

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN THẾ KỶ

CFS CO., LTD

1/24 đường Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.cfs.com.vn

84-028-22250704 / 05/06

84-028-22250703

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2004