Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA THỜI GIAN

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA THỜI GIAN

TCL LOGISTIC CO.,LTD

273B Tôn Đản, Phường 15, Quận 04, TP.HCM

www.tcllogistic.com

84-028-73056788

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016