Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN & DU LỊCH LÊ GIA

CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN & DU LỊCH LÊ GIA

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Số 16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 16 Cuu Long Str., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.legia-corp.com

84-028-62968653

84-028-62968652

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2011