Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH DỊCH VỤ ARKTIC GP

CTY TNHH DỊCH VỤ ARKTIC GP

ARKTIC GP

Room 401, No 180 Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung distrcit, Hanoi

https://arkticgp.vn

024-6651 2798

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020