Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG NAM HÀ NỘI

CTY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG NAM HÀ NỘI

MPN HANOI CO., LTD

www.minhphuongnam.com

024-3674 0895

024-3674 0895

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019