Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH ĐẠI LÝ & TIẾP VẬN HẢI AN

CTY TNHH ĐẠI LÝ & TIẾP VẬN HẢI AN

HAI AN AGENCY AND LOGISTICS CO., LTD

Tầng 2, Tòa nhà Hải An, Km2 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

2nd Floor, Hai An Building, Km2 Dinh Vu Str., Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City

haiants.vn

84-0225-3260446

84-0225-3260577

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016