Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

CTY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

PNP GLOBAL SUPPLY CO., LDT

343/18 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

https://pnpglobalsupply.com

0908-936 257

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023