Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CONSOLA VIỆT NAM

CTY TNHH CONSOLA VIỆT NAM

CONSOLA VIETNAM CO., LTD

Phòng 5.02 tầng 5 Satra Đồng Khởi, 58 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

0908-532 912

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY TNHH CONSOLA VIỆT NAM