Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CONNEXION VIỆT NAM

CTY TNHH CONNEXION VIỆT NAM

CONNEXION VIETNAM

Lầu 6, Tòa nhà The Galleria Metro, 59 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.dibee.vn/?lang=vi

0981-916 906

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2022