Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CHIKKO VIỆT NAM

CTY TNHH CHIKKO VIỆT NAM

CHIKKO VIETNAM CO., LTD

1st floor, Sai Gon 3 Building, No 140 Nguyen Van Thu Street, Da Kao ward, District 1, HCMC

http://chikko.co.jp

028-3636-4644

028-3636-4645

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018