Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CARGOSAVVY VIETNAM

CTY TNHH CARGOSAVVY VIETNAM

CARGO SAVVY VIETNAM COMPANY LIMITED

Level 5, 23 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Vietnam

https://cargosavvy.sg

0981-641 764

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2022