Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CANARY TRANS LOGISTIK

CTY TNHH CANARY TRANS LOGISTIK

CANARY TRANS LOGISTIK CO., LTD (CT LOGISTIK CO., LTD)

Số 16 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

No 16 Hoang Dieu Str., Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

84-028-38446033

84-028-38446031

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017