Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH BẢO QUẢN RAU QUẢ CASS

CTY TNHH BẢO QUẢN RAU QUẢ CASS

CASS LLC

Lô F5, đường số 6, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

https://www.cass.vn

0909-099 212

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022