Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH BẢNG VÀNG

CTY TNHH BẢNG VÀNG

GOLDE BOARD CO., LTD

68/20 tầng 2, Nguyễn Thái Bình, p.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

098-394 0094

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021

CTY TNHH BẢNG VÀNG