Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH APL LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH APL LOGISTICS VIỆT NAM

APL LOGISTICS VIET NAM CO., LTD

Số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

No 17 Ba Huyen Thanh Quan Str., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

www.apllogistics.com

84-028-38221166

84-028-39331220

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2017