Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH ADVANTAGE LOGISTICS

CTY TNHH ADVANTAGE LOGISTICS

Advantage Logistics Co., Ltd

2nd Floor, WMC Building, 102 ABC Cong Quynh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1.

www.advantage.vn

028-7109 7155

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018