Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH 3P LOGISTICS

CTY TNHH 3P LOGISTICS

3P LOGISTICS COMPANY LIMITED

Tầng 5, 35 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TPHCM

https://3plogistics.com.vn

0907-885 011

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022