Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY THỰC PHẨM và ĐỒ UỐNG BARETT

CTY THỰC PHẨM và ĐỒ UỐNG BARETT

BARETT FOOD AND BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY

thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên

https://barettfactory.com

0967-631 086

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022