Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY LUẬT QUỐC TẾ HÒA BÌNH

CTY LUẬT QUỐC TẾ HÒA BÌNH

HVP LAWYER FIRM

Tầng 1, Số 59, Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

1st Floor, No. 59, No. 19 Street, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City

hvplawyer.com

84-028-62960369

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2017