Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM)

CTY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM)

NIPPON EXPRESS (VIETNAM)

Phòng 5.2-5.3, E Town Tower, số 364 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, HCM

https://www.nipponexpress.com/vie/

0902-63 93 97

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022