Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY HENCY TRANSPORTATION VIỆTT NAM

CTY HENCY TRANSPORTATION VIỆTT NAM

HECNY CO., LTD

Số 1, 71 ngõ, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

No 1, 71 lane, Lang Ha Str., Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi

www.hecny.com

84-024-38561941

84-024-8561944

Hội viên liên kết