Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Cty Hecny Transportation Việt Nam

Cty Hecny Transportation Việt Nam

HECNY

Số 1, 71 ngõ Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

No 1, 71 lane, Lang Ha Str., Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi

www.hecny.com

84-024-38561941

84-024-8561944

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2023