Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VINAFREIGHT

CTY CP VINAFREIGHT

VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

A8 Truong Son Str., Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.vinafreight.com

84-028-38446409

84-028-3888359

Hội viên chính thức